ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ – ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲ

40.00

ಗೌರಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ
ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರವರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ – ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲ

ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕವಾದ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಅದನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಚಿಂತನೆ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರು ಬರೆದಿರುವ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ – ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲ’ ಕೊಂಡು ಓದಿ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ – ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *