ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನುವಾದಿತ ಕತೆಗಳು


75.00

ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಅನುವಾದಿತ ಕಥೆಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುಗರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Category: