ನನ್ನನುಭವದ ಸೂಫಿ

200.00

ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತಕರಾಗಿರುವ ನೂರ್‌ ಶ್ರೀಧರ್‌ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  ಲೇಖನಗಳಿವೆ. ಸಮಾಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಕ್ಸಲ್ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸೂಫಿತತ್ವದ ಮೂಲ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಪಾಪಿಗಳ ಸ್ನೇಹ, ಕಾಡಿನ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನೆನಪು, ನೋವು, ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳಾ ಕಿಡಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷಗಾಥೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಲಾಗಿದೆ. 
Category: