ನಿಜ ರಾಮಾಯಣದ ಅನ್ವೇಷಣೆ – ಜಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್

180.00

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವು ರಾಮಾಯಣಗಳಿವೆ.ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವಂತ ಜಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ರಾಮಾಯಣದ ನಿಜ ಕಥನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಲವು ರಾಮಾಯಣಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಫಲವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಕೃತಿ ಇದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನಿಜ ರಾಮಾಯಣದ ಅನ್ವೇಷಣೆ – ಜಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *