ನೂರರ ನೋಟ

110.00

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. 102 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್.ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 110
Category: