ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ

90.00

ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ

ನನಗೆ ಯಹೂದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿದೆ…. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ನನಗೆ ಎಂದೂ ಸರಿಯೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ….. ಅದರ ಬದಲು ಉಳಿದವರಂತೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ದೇಶವನ್ನೇ ತಮ್ಮದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ… ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಅರಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಕೂಡ.

ಎಂ. ಇಕ್‌ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್‌
ವಸಂತರಾಜ ಎನ್.ಕೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *