ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣ

500.00

ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್‌ರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾಣಾಕ್ಷ, ದಕ್ಷ, ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ವಿ.ಪಿ.ಮೆನನ್ ಅವರು ಬರೆದಬ The Story Of The Intergaratiom Of The Indian States ಎಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥದ ಅನುವಾದ ಇದಾಗಿದೆ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *