ಮನುಭಾರತ -ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಮಣಿ

200.00

ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊಂಡಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೇಶದ ಇಂದಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮನುಭಾರತ -ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಮಣಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *