ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆ – ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು

650.00

ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆ – ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು

ಬೆಲೆ: 650 ರೂ (ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ)

ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತಕಿ ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ರವರ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿಂತಕಿ, ಸ್ತೀವಾದಿ ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಎಸ್‌ರವರು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆ – ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *