ಮುಗ್ಧ ನಗುವೊಂದರ ಕಣ್ಮರೆ

150.00

ದಿ: 17-03-2022ರಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪುನೀತ್‌ಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

Description

ದಿ: 17-03-2022ರಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪುನೀತ್‌ಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮುಗ್ಧ ನಗುವೊಂದರ ಕಣ್ಮರೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *